Noutati si Opinii

Drept Comercial Intern si International | Drept Financiar - Bancar | Drept Contencios - Administrativ | Dreptul Muncii | Drept Civil | Dreptul Penal al Afacerilor | Dreptul Asociatiilor Non Profit

Consideratii critice privind validarea mandatelor alesilor locali

Publicat in revista Dreptul Nr. 12 / 2010

The present paper makes a critical analysis of the legal norms regarding the validity of the mandates of the local elected persons, putting into evidence the way in which a procedure, that must be by excellence a juridical one, was changed into an instrument for the achievement of the political interests of some election competitors.

The study demonstrates that the self – assessment procedure of the departmental counselors' mandates and of the local ones, introduced by modifying the law of the local public administration authorities' election, within several days before the general election in June 2008, is contrary to the constitutional principles and of the rules that must govern a state of law.

The author does not make only simple critical remarks, but he also presents solutions for entering into legality, by settling validation competences of t6he departmental and local counselors, by the courts, according to the procedure applied to the other local elected persons.

În procesul de constituire, organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale un moment important îl reprezintă validarea mandatelor aleşilor locali, moment care marchează practic începutul exercitării mandatelor încredinţate de alegători.

Din analiza normelor legale care reglementează procedurile administrative şi juridice privitoare la validarea mandatelor aleşilor locali, şi mai ales din aspectele practice constatate cu ocazia alegerilor locale din iunie 2008, se desprinde concluzia generală că această activitate nu este unitar şi corect reglementată, ceea ce voi încerca să demonstrez în cele ce urmează. Pentru o tratare coerentă a problematicii validării mandatelor aleşilor locali am structurat analiza pe următoarele etape principale:

  1. definirea termenilor de aleşi local ,mandatul aleşilor locali şi validarea mandatelor aleşilor locali;
  2. analiza cauzelor invalidării mandatelor aleşilor locali;
  3. consideraţii critice privind procedura actuală de validare a mandatelor aleşilor locali;
  4. propuneri pentru reglementarea corectă a validării mandatelor aleşilor locali.

Citeste articolul complet

Consideratii privind controlul administrativ al legalitatii actelor Autoritatilor Administratiei Publice Locale

Publicat in Revista Economie si Administratie Locala - Supliment editat de Tribuna Economica

Ideea realizării unui studiu cu privire la controlul legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale are la bază unele aspecte controversate în această materie şi unele concluzii la care am ajuns în litigiile la care am acordat asistenţă juridică, la solicitarea unor autorităţi ale administraţiei publice locale şi unor persoane fizice.

Pentru o tratare coerentă, mi-am propus să dezvolt problematica acestui studiu pe următoarea structură:

  1. noţiuni şi concepte privind actele administrative şi controlul legalităţii lor;
  2. delimitarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a actelor administrative ale acestora;
  3. cadrul juridic de reglementare al controlului legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale;
  4. metode şi proceduri privind controlul administrativ al actelor autorităţilor administraţiei publice locale;
  5. opinii şi propuneri privind unele disfuncţii în activitatea de control al legalităţii actelor administrative.

Citeste articolul complet

Raporturile dintre prefect si autoritatile administratiei publice locale în cadrul controlului de tutela administrativa

Publicat in Revista Economie si Administratie Locala Nr. 5 / 2011 - Supliment editat de Tribuna Economica

Consideratiile pe care le vom prezenta în acest studiu de caz au la baza constatari proprii din activitatea autoritatilor administratiei publice implicate, opinii din doctrina, precum si solutii ale instantelor de contencios administrativ si ale instantei de contencios constitutional.

Pentru ca analiza sa fie coerenta, vom încerca sa o desfasuram pe urmatoarele coordonate:

Citeste articolul complet

Tehnica elaborarii actelor normative

Publicat in Revista Economie si Administratie Locala Nr. 1 / 2011 - Supliment editat de Tribuna Economica

Activitatea autoritatilor publice, asa cum sunt ele definite prin Titlul III din Constitutia din 1991, modificata si completata în 2003, se concretizeaza în principal în acte normative producatoare de efecte juridice, a caror initiere, elaborare, si adoptare se realizeaza potrivit unor tehnici si proceduri stabilite de lege.

Având în vedere ca respectarea acestor tehnici si proceduri sunt, de cele mai multe ori conditii de valabilitate a actelor respective, mi-am propus ca în cele ce urmeaza sa realizez un studiu cu privire la tehnica elaborarii actelor normative în general, tehnic de care trebuie sa se tina seama si în initierea, elaborarea si adoptarea actelor autoritatilor administratiei publice locale. De aceea, pe tot parcursul studiului, dupa prezentarea normei generale, voi face trimitere si la actele autoritatilor administratiei publice locale, în masura în care aceste norme, le sunt aplicabile.

Pentru o tratare coerenta a problematicii studiului mi-am propus urmatoarea structura a acestuia:

Citeste articolul complet

© 2011 Cabinet Avocat Gabriel Ionitaby www.efficientsolutions.ro